Werkwijze

Stap 1

Een eerste afspraak met uw bouwadviseur; wij luisteren graag naar uw wensen en ideeën en binnen het kader van de bouwvoorschriften van het bouwperceel wordt een eerste voorontwerp annex praatplan opgestart (tenzij u als bouwheer reeds een ontwerp heeft). Dit volledig vrijblijvend en kosteloos.

Stap 2

Een tweede afspraak; toelichting van het praatplan en bijhorend offerte- en lastenboek. Uiteraard kunnen her en der nog aanpassingen worden doorgevoerd.

Stap 3

Als beide partijen mekaar in vertrouwen hebben gevonden, zal een aannemingsovereenkomst worden getekend die geldt als start van het bouwdossier.

Stap 4

Aan de architect zal worden gevraagd het voorontwerp te "finetunen" en na akkoord van de bouwheer de bouwaanvraag op te maken en bij de desbetreffende gemeente in te dienen. Een kopie van de bouwaanvraag wordt aan SuperHuis bezorgd.

Stap 5

Materiaalkeuze; uw projectadviseur stuurt de bouwaanvraagplannen naar de diverse leveranciers en maakt de nodige afspraken ivm de keuze van materialen. Uw projectadviseur stelt zich ter beschikking voor de begeleiding en budgetbeheer.

Stap 6

Nadat alle keuzes gemaakt zijn, bieden wij u een volledig overzicht ter goedkeuring aan.

Stap 7

Een definitieve, technische bespreking tesamen met de bouwheer, architect, werfleider en projectadviseur wordt ingepland. Tijdens deze meeting worden alle details nog eens zorgvuldig doorgenomen. Het besprokene wordt als definitief beschouwd voor aanvang der werken.

Stap 8

Eénmaal de bouwvergunning is toegekomen, kunnen de werken worden gestart. Deze vatten normaliter binnen de acht weken aan.

Stap 9

Voorlopige oplevering:  U als bouwheer wordt uitgenodigd om samen met de architect en de werfleider de hele woning kritisch te bekijken waarna u de sleutels van uw woning worden overhandigd.

Stap 10

Definitieve oplevering; twaalf maanden na voorlopige oplevering wordt de gehele procedure opnieuw overgedaan.